Handels- og abonnementsbetingelser

– disse betingelser og vilkår accepteres ved anvendelse af Holmen Dirts platform. 

1.      PRISER

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder de til enhver tid aktuelle priser på hjemmesiden.

Den årlige abonnementspris giver adgang til Holmen Dirts platform for det registrerede medlem. Vi forbeholder os retten til at tilbyde tillægs produkter, som f.eks. sommercamps, andre aktiviteter, tøj mm.

Medlemskabet starter når betaling er gennemført. Betaling for medlemskabet trækkes en gang årligt

Medlemsskab bliver automatisk fornyet hvert år.

Det betyder at der hvert år bliver trukket 55kr fra dit kort/konto.

Der er ikke nogen udløbs dato på medlemskabet og afsluttes derfor først når du afmelder det.

Der er ingen bindingsperiode og medlemskabet kan altid afmeldes fra dd.

2.      BETALING

Holmen Dirts betalingsbetingelser er forudbetaling, inden adgang gives til Holmen Dirts platform, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Der kan betales med følgende betalingskort: Visa, American Express og MasterCard.

Transaktionsgebyret er en del af betalingen og vil ikke blive pålagt efterfølgende. Evt. pålagte gebyrer vil fremgå af betalingsvinduet. Transaktionsgebyrer vil ikke overstige de af Nets og/eller Clearhaus fastsatte værdier.

Betaling finder sted via Quickpay, når kunden har accepteret Holmen Dirts handelsbetingelser.  Alle betalinger gennemføres over sikre, krypterede forbindelser. Ved abonnement med forudbetaling for 1 år trækkes næste betaling på årsdagen for den 1. betaling. Er der således første gang betalt den 9. januar år 1, vil næste betaling blive trukket den 9. januar år 2. Er den 1. betaling sket den 29. februar, vil efterfølgende betalinger blive trukket den 28. februar. Kvittering for betalingen/købet sendes pr. mail umiddelbart efter, at transaktionen er gennemført. Kvitteringen vil ligeledes blive tilgængelig under faktura-oversigten på Holmendirt.dk.

Du kan udskifte dit betalingskort, når du er logget ind, i tilfælde af at du har fået nyt kort, eller blot ønsker at benytte et andet.

Betaler Kunden ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Holmen Dirts forhold, er Holmen Dirt berettiget til at opsige medlemskabet fra forfaldsdagen uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Endvidere lukkes Kundens adgang til Holmen Dirts platform, og data vil blive slettet senest 3 år efter den fastsatte forfaldsdato jævnfør forældelsesloven.

3.      FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret til kunder i henhold til disse betingelser.

4.      OPHAVSRET

Holmen Dirt har ophavsretten til dokumenter, værktøjer, vejledning, guides, videoer og alt andet materiale, der er udarbejdet af Holmen Dirt og indgår i Holmen Dirt platform.

Holmen Dirt platform og de af Holmen Dirt udarbejdede dokumenter må ikke kopieres, anvendes eller sælges uden for Holmen Dirt platform. Der betales erstatning til Holmen Dirt i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.

Ved at anvende Holmen Dirt platform accepterer Kunden disse betingelser og foreningens vedtægter.

5.      FORTROLIGHED

De informationer Kunden indtaster i Holmen Dirts platform eller på anden vis deler med Holmen Dirt, behandles fortroligt og videregives ikke til andre udenfor Holmen Dirt.

Data i Holmen Dirt platform kan bruges i statistisk øjemed samt til udvikling eller forbedring af funktioner. Holmen Dirt anvender i så fald ikke data, der kan identificere Kunden.

6.      OPDATERINGER

Holmen Dirt forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i Holmen Dirt platform. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Holmen Dirts platform, mens opdateringer foretages. Ved opdateringer sender Holmen Dirt orienterende e-mail til Kunden.

7.      E-MAIL UDSENDELSE

Holmen Dirt sender infomails og relevante servicemeddelelser via e-mails til Kunden, medmindre Kunden fravælger at modtage disse.

8.      ANSVARSBEGRÆNSNINGER

Holmen Dirt er ikke ansvarlig for skader eller tab af genstande hvis de lagres i Holmen Dirts containere.

9.      ÆNDRING I STANDARDTEKST ELLER TILFØJELSER AF TEKST I FRITEKSTFELTER

Ændrer Kunden i Holmen Dirts standardtekster og/eller tilføjer tekst i fritekstfelter, indestår Holmen Dirt ikke længere for, at dokumenterne harmonerer indbyrdes og overholder databeskyttelsesforordningens krav. Endvidere skal Kunden være opmærksom på, at opdateringer, der sker ved tillæg, kunne tænkes at være i modstrid med den af Kundenindividuelt indtastede og/eller ændrede tekst.

10.      PERSONDATA- OG FORTROLIGHEDSPOLITIK

Læs mere om vores persondata- og fortrolighedspolitik her.

11.      AFTALENS VARIGHED

Aftaleperioden gælder fra indgåelsesdato og 12 måneder frem. Aftalen forlænges herefter automatisk med 12 måneder, medmindre den opsiges af Kunden. Mindste bindingsperiode er 12 måneder. Aftalen kan opsiges via hjemmesiden eller ved ikke at betale medlemskabets pris.

15.      ÆNDRINGER

Holmen Dirt forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i disse handelsbetingelser.

Væsentlige ændringer i handelbetingelserne varsles og kan give mulighed for at udtræde af abonnementet før tid.

Handelsbetingelserne er senest opdateret: 26. April 2021