Regler og Vejledning

For Kørere

 1. Brug hjelm og andet sikkerheds udstyr.
 2. Check din cykel før du tager en tur.
 3. Check sporet / banen ud før du tager din første tur. Det kan tænkes at nogen har lagt en genstand på sporet.
 4. Vand banen, hvis den er tør.
 5. Kørsel på banen er på eget ansvar
 6. Kør ikke i modsat retning
 7. Undgå udskridninger på landinger og afsæt
 8. Kør efter evne.
 9. Kør ikke alene, hvis der skulle ske noget med dig, er det vigtigt at en anden kan ringe 112
 10. Brug cykler som er beregnet til kørsel på banen. Det kan være farligt hvis cyklen ikke kan tåle belastninger og knækker sammen under dig.
 11. Kør ikke når banen er meget våd, da det er glat og farligt og det ødelægger banen.
 12. Efterlad banen som du modtog den og genopret så vidt muligt kørte hop etc.
 13. Sæt presenninger over hop efter du er færdig, hvis de var lagt på da du kom.

For tilskuere og fodgængere

 1. Placer venligst ikke objekter/genstande, som kan ødelægge eller blokere for spor eller banen.
 2. Stop ikke ved arealer med dårlig sigtbarhed/udsyn.
 3. Find et sikkert sted at iagtage kørere.
 4. Forældre: sørg for at jeres børn ikke går ud foran kørere på sporene.
 5. Hunde skal være i snor når der køres – sørg for at samle dit dyrs efterladenskaber op.
 6. Gå ikke på landinger og hop.
 7. Respekter dyre og naturlivet.
 8. Røg og andre rusmidler er ikke tilladt på banen, men kan nydes ude ved kanalen.
 9. Smid alt affald i vores skraldespande eller genbrugs spande, så er du med til at holde stedet rent, idyllisk og skåner miljøet og dyrelivet. Jo flottere jo større chance for at vi får lov til at blive.
 10. Hvis du synes der skal bygges noget nyt eller ændres på noget eksisterende, så tag fat i os før du påbegynder, så vi kan få en god dialog og se om det passer ind i eller supplere de eksisterende planer for stedet.
Regler og vejledninger er til for at sikre en sikker og fornøjelig oplevelse på stedet.